متن اعتراض به فيلم ۳۰۰

    ایرانیان مردمانی شریف اند، بر فرشهای نفیس راه می روند و سخنان نغز می گویند.

(هرودت)

    این شاید بغض خفته فرانسویان از دامن گسترده ایران است که آنگاه که ایشان به نام مردم گل بربریت را بنا میکردند, ایرانیان با باتری های اکتشافی خود ظروف فلزی خود را مطلا می کردند. شاید نفرت مردم آلمان است که آنگاه که ایشان در حسرت عدالت می سوختند، ایرانیان هنر و دانش را پراکنده می کردند. شاید حزص رومیان است که آنگاه که دموکراسی نو شکفته خود را با خون و ویرانی تقدیم سزار جهان گستر می کردند تا به ایرانیان شبیه تر شوند، مردم ایران صلح و آزادی را به یهودیان هدیه می کردند. آنگاه که آمریکا به شکل کنونی در انتظار تولد از رحم دزدان دریایی و قاتلین و تبعیدی ها و ناکسان بود، اینجا، ایران بود. دنیا، ایران بود.

    اگر فخر و هویت کنونی ایرانیان کافی نیست، نقش برجسته های غارت شده تخت جمشید که به نفرت سوزانیدیدشان بس نیست؟ تصویر ایرانیان ابریشم پوش در کتاب های تاریخ نویسان مغرض آن زمان یونان و روم، آنگاه که خود برهنه می گشتند کافی نیست؟ یهودیان جهان فراموش می کنند که آزادی خود را از کشتار رومیان مدیون کوروش کبیر و اسلاف او هستند؟ فراموش می کنند؟ هرودت، تاریخ نویس بدکار عهد کهن، با تمام نفرتش از مردم پارس، با تمام بزرگ نماییش در فتوحات همرزمان و فراموشیش در پیروزی آریایی ها، نمی توانست برتری مردم خاور را بر همسایگان خود انکار کند. از فخر ایران برای جهان همان استوانه سنگی که در موزن لندن نگهداری می شود بس است.

    این نوشته تنها اعتراضی به سیاه نمایی فیلم ٣٠٠ نیست، که ٣٠٠ مرهمی است بر بغض در گلو مانده آنهایی که به هر تخته پاره ای دست دراز می کنند تا از آن برای خود هویتی بتراشند. غافل از این که سالها فراموشی ایرانیان هم نمی تواند هویت درخشان آنان را کمرنگ کند. بله، ما محتاج تولید هویت برای خود نیستسم، این ایران است که به فرهنگ، آزادی و تمدن هویت می بخشد. ٣٠٠ تنها سعی می کند آب را گل آلود کند بی خبر از آنکه چشمه، جوشان است. این نوشته اعتراض ازادگاه جهان است به کسانی که می خواهند بزرگی را به بهای لگد کردن و کوچک شکردن بزرگان برای خود فراهم کنند.

    نه سرو تمدن ایران به گندباد ٣٠٠ خم می شود و نه برای خاک تنها چند دهه تسخیر شده آمریکا هویت می آفریند، چه بازماندگان رومیان باستان، خود می دانند آنچه می دانند.

    ما تلاش بی ثمر کمپانی برادران وارنر را در فیلم ٣٠٠ برای تغییر تاریخ و تحریف هویت ملت سرافراز ایران محکوم می کنیم و خواستار عذر خواهی آنان از این عمل نادرست هستیم.

آزادگان جهان این فیلم را تنها برای لحظه ای پوزخند زدن بر این تلاش بیهوده خواهند دید.   

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
صليب نقره ای

شهادت غریب الغربا ، علی بن موسی الرضا (ع) را.به همه محبين اهل بيت تسليت ميگوييم

مهدی

سال نو بر شما و خانواده محترم مبارک باد‌ !‌!! شاد و موفق باشيد.

بهرام فرزان - Bahram farzan

برادر ٬ تمام نوشته هايت درست است دستت هم درد نکند . اما توجه کن که با يک فيلم ٬ تاريخ مستند و چندین هزار ساله ايران کهن منسوخ نميگردد ٬ اين اقدامات شيطنت های سیاسی آمريکا بخاطر تحريک حاکمان بی سیاست و تهی مغز است که در جهت تحصيل تمسکات جدید سياسی مورد نياز خویش علم میکنند توجه بفرمایید : ۱- با تحریک احمقی نژاد آمریکا توانست تمام دنیارا برعلیه ایران متحد کرده و دو تحريم را بر ما تحميل کند ٬ بنظر شما مقصر کيست ؟ مردم يا بستگان خدا ؟ ۲- این حرامزاده ها که خود تمام گذشته ایران رابسخره گرفته و بی ارزش جلوه ميدهند و اموال ملت ایران را بر اعراب وحشی هدیه ميکنند و قضا را بر عرب و مجلس را بر عربزاده وا ميگذارند و در مواردی تاريخ را قلب مينمايد دلشان بحال من وتو و ايرانت سوخته است ٬ فکر نميکنی که ميخواهند از احساسات پاک مردم چون همیشه بنفع خود بهره جويند ٬ ترا خدا اين گزکها بدست اين خاينان ندهيد ٬ کشور ما بدست بيگانگان مزور و ستمديده تصرف شده٬ ايکاش اين متصرفان ادميان روز بودند نه قهقهراء انديشان زمان . پايدار باشی

مولی

به نظر من کار شون درسته شايد با اين فيلم بشه به تاريخ بر گشت به گذشته خودمون افتخار کنيم لازمه بگم کاری که تو اين ۲۸سال پس از انقلاب برای اينکه ما رو از گذشته ما جدا کنند بدتر از ساختن فيلم۳۰۰ نبود

وحید

زمانيکه همه شماها نظاره گر از بین بردن تمدن و فرهنگ ایرانی با انواع و اقسام دلایل واهی بدست کسانی هستید که خودتان به آنها رفتید رای داده اید ( ۳۰میلیون رای در زمان انتخابات خاتمی) چه توقعی از دشمن ها دارید.برای نمونه به مسائل زیر اشاره میکنم. ۱- تغییر تاریخ از ۲۵۳۷ به ۱۳۵۷ چرا؟؟؟؟ مگر آیا تاریخ یک کشور نشانه تمدن آن نیست چزا ما باید تاریخی پائین تر از اعراب داشته باشیم ؟؟؟؟ ۲ - چرا ما باید بر روی پرچم و سمبل ملی کشورمان از لغات بيگانه استفاده کنیم ؟؟؟؟؟ چرا نبايايد به فارسی بنویسم ما همه به یگانه بودن خدا معتقدیم چرا لغات عربی ؟؟؟؟؟؟؟ کاش اینقدر که روی نام خلیج عربی حساس بودیم روی رچم و سمبل کشورمان هم حساس بودیم. !!!!!!! چرا این همه بودجه که برای فیلمها و سریال تلویزونی هزینه میشه از تاریخ و تمدن ایران در آن هیچ خبری نیست ۱۰۰٪ مربوط به فیلمهای دینی. اینجاست که از این خلا سو استفاده میشه و شاهد فیلم بی ارزشی هستیم چون فیلم ۳۰۰ چذا باید ملتی با این فرهنگ و تمدن عظیم از یک فیلم ناچیز اینقدر حساس بشه ؟؟؟ فکر کن

وحید

چرا باید ملتی بزرگ با پیشینه چندین هزار ساله توسط یک جوجه کارگردان یا یک فیلم بی ارزش اینقدر احساس خطر بکنه ؟ شاید بخاطر ایجاد زمینه ای باشد که دشمن های دوست نما باعث آن بودن. این فیلم ۳۰۰ نیست که ما از آن احساس خطر میکنیم . بلکه از استقبال زیاد جهانی ما ناراحت شدیم. چرا ؟

وحید

اینجاست که یاد جشن های برگزاری تمدن ۲۵۰۰ ساله ایران در تخت جمشید میافتم و حالا میفهمم چرا تمام پادشاهها و نماینده های دنیا جمع شدن بودن ؟چرا تمام کانالهای دنیا مراسم را بطور مستقیم پخش میکردن. یه چیزی تو مایعهای تشیع جنازه پاپ شاید نه حتما بمراتب با شکوه تر برای نشان دادن فرهنگ من ایرانی به دنیا. یــــــــــــــــــــــــــــــادش بخیـــــــــــــــــــــــــــــر